”Hospital halter på produktivitet” v/Peter Mandrup Jensen

”Hospital halter på produktivitet” var overskriften på en artikel i gårsdagens avis. Det var mit hospital, der var tale om.

Anledningen til artiklen var offentliggørelse af 2013-tal om produktiviteten. (Det er jo i øvrigt hul i hovedet, at der går mere end et år, før tallene offentliggøres. Det må sundhedsministeriet da kunne gøre bedre.)

Men tilbage til vores ”haltende” adfærd. Selv om jeg gerne havde set en anden overskrift, var indholdet i artiklen faktisk helt ok. Journalisten havde talt med mig og skrev en fair artikel.

Min korte historie var sådan cirka følgende: Det er godt, at vi har forbedret vores produktivitet fra 2012 til 2013, men det er ikke godt nok, at vi kun har forbedret os med halvdelen af det, de fleste øvrige hospitaler har forbedret sig med. Det betyder jo, at vi falder en lille smule bagud. Og da vi var en lille smule bagud i forvejen, så bliver det jo samlet set til en endnu lavere placering.

Men hvordan hænger det så sammen med, at alle medarbejdere, jeg kender, har travlt hver dag? Hvordan hænger det sammen med, at vi for et par uger siden var oppe på en belægning på de medicinske senge på over 120 pct.?

Jeg ønsker mindst af alt at udvise manglende respekt over for ledere og medarbejdere på hospitalet. De gør jo dagligt et stort og kvalificeret stykke arbejde. Men realiteten er, at vi ikke er så produktive, som vi har ambitioner om.

Jeg er ikke meget for at bruge ret meget tid på (bort-) forklaringer. Ja, der er tale om tal fra 2013, så der er sket noget siden – og ja, jeg tror vi med vores aktivitet og økonomi i 2014 har taget et pænt skridt i retning af bedre produktivitet. Og ja, sammenligninger af produktivitet er ikke perfekte, men det er det, vi har, og så ringe er metoderne heller ikke.

Produktivitet er ikke det mest interessante emne i verden. Langtfra. Men vi skal have mere ud af vores ressourcer. Vi skal fortsat forbedre arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og ikke mindst samarbejdet på tværs. Vi skal se på, om billigere faggrupper kan erstatte dyrere faggrupper – selvfølgelig forudsat mindst samme kvalitet i behandlingen, og vi skal se på vores kapacitetsudnyttelse: Får vi nok ud af hospitalets sengekapacitet, ambulatorier, apparatur etc.?

Men som den glimrende amerikanske professor i sundhedsøkonomi, Victor Fuchs, siger: Det er strengt nødvendigt også at se på, om de ting, vi gør for patienterne, faktisk gavner patienterne. Fuchs siger, at lige præcis den type overvejelser faktisk er langt den vigtigste, når vi forsøger at arbejde for mest mulig sundhed for pengene. Har vi de rette indikationer for undersøgelser, operationer, kontroller etc.? Har vi udfaset forældede undersøgelser og procedurer?

Det er en vigtig del af vores legitimitet som offentligt sundhedsvæsen, at vi forvalter de ressourcer, som fællesskabet overlader til os, på en respektfuld måde og sådan, at samfundet får mest muligt ud af dem.

Jeg er glad for, at vi på mit hospital har et indsatsområde, der sigter på at vi bliver dygtigere på – også – dette felt.

Reklamer