At vide alt er ikke den centrale kvalifikation v/Peter Mandrup Jensen

Der kan siges meget – og der er sagt og skrevet rigtig, rigtig meget – om hvad ledelse er. I en anmeldelse af en bog om verdenshistorien fandt jeg et citat af bogens forfatter, der ramte nogle af de ting, jeg selv har tænkt over som kernen i ledelse.

Forfatteren siger følgende om det at skrive en verdenshistorie:

»At vide alt, hvad der er at vide, er ikke den centrale kvalifikation for en verdenshistoriker eller en global historieskriver. Ingen har tilstrækkelig viden til at kunne dokumentere korrektheden af alle detaljer; til at kunne dele sol og vind lige mellem de forskellige verdensdele; eller til at kunne drage de adækvate konklusioner på baggrund af den enorme research fordelt på uendeligt mange felter. To andre kvalifikationer er derimod helt centrale: for det første at have en fornemmelse for proportioner, modsætninger og sammenhænge – såvel som en fornemmelse for, hvad der er typisk eller repræsentativt. For det andet at kunne bevare en ydmyg tilgang og have respekt for professionelt researcharbejde«.

Det slog mig, at der måske er ligheder mellem studier af verdenshistorien og ledelse i sundhedsvæsenet.

Forfatterens udsagn vil jeg tillade mig at oversætte til konteksten om ledelse i sundhedsvæsenet på følgende måde:

»At vide alt, hvad der er at vide, er ikke den centrale kvalifikation for en leder i sundhedsvæsenet. Ingen har tilstrækkelig viden til at kunne dokumentere korrektheden af alle detaljer. To andre kvalifikationer er derimod helt centrale: for det første at have en fornemmelse for proportioner, modsætninger og sammenhænge – såvel som en fornemmelse for, hvad der er typisk eller repræsentativt. For det andet at kunne bevare en ydmyg tilgang og have respekt for det sundhedsprofessionelle arbejde«.

Jovist, der er også mange andre aspekter af ledelse i sundhedsvæsenet (kompetencer inden for strategi, relationer, osv.), men en helt grundlæggende indsigt i og fornemmelse for ”proportioner, modsætninger og sammenhænge” er et sundt udgangspunkt.

Sammen med en teskefuld ydmyghed og en stor spiseskefuld respekt.

 

Reklamer