”Hvad er god ledelse?” v/Peter Mandrup Jensen

”Hvad er god ledelse?” var det første spørgsmål, den specialestuderende stillede. Lige på og hårdt! Hun var ved at skrive speciale om ledelse i sundhedsvæsenet og havde bedt om et interview. Spørgsmålet hun stillede var jo indlysende og enkelt, men er der et lige så enkelt svar?

Jeg valgte at starte med at svare, at der jo er skrevet tykke bøger om emnet, så et meget simpelt svar findes næppe. Men i vores dagligdag tænker jeg, at vi som ledere skal blive dygtigere til at fokusere på dialog, arbejdsglæde og ambitioner. Hvis vi kan kombinere dialogen (som skal være en reel samtale og ikke en proforma snak) med ambitioner (som jeg synes vi skal have nogle flere af), tror jeg på et bedre arbejdsmiljø og muligheden for større arbejdsglæde.

Jeg blev spurgt, om NPM (New Public Management – fokus på styring, kontrakter, dokumentation etc.) havde gjort noget godt for ledelse og samarbejde i sundhedsvæsenet. Mit svar var, at vi måske er forbi en for/mod diskussion om NPM, og at en del af NPM omkring dokumentation, evidens o.l. faktisk spiller ret godt sammen med nogle af sundhedsvæsenets værdier. Og konflikten mellem djøf’ere og sundhedsfaglige, som var meget fremme i 1980’erne, er i hovedsagen et overstået kapitel.

Ellers valgte jeg at sige, at god ledelse også har noget at gøre med at have indsigt i og forståelse for det virksomhed, man leder. Den gamle opfattelse af, at ledelse kan være ledelse af hvad som helst, tror jeg ikke er udtryk for god ledelse.

”Jamen, du har jo heller ikke selv en sundhedsfaglig uddannelse”, sagde den specialestuderende. Nej, det er jo rigtigt, og selv om jeg har beskæftiget mig med sundhedsvæsenet i snart 30 år (sic), har jeg jo ikke nogen som helst autorisation fra sundhedsstyrelsen til noget som helst. Derfor er det jo også helt essentielt, at vi ikke-sundhedsfagligt uddannede ikke ”kloger os” på forkerte ting, men i stedet bruger tid på at sætte os ind i virksomheden og bruger energi på dialog om vilkår, rammer og løsningsmuligheder.

Men tilbage til indgangsspørgsmålet: Hvad ér så god ledelse?

Svaret er sikkert blandt andet, at det er mange forskellige ting, men uden ordentlighed, engagement og flid kan du nok ikke blive en god leder.

PS. I øvrigt er ”god” jo et gummiord, som vi bør undgå at slå omkring med ved enhver lejlighed.

Reklamer