”Folkestyre ikke altid rette styreform” v/Peter Mandrup Jensen

Overskriften er tyvstjålet fra en kronik i Børsen (21/11 2013), hvor cand. polit. Robert Spliid ikke kan forstå, hvorfor vi har demokratisk valgte regionsråd til at stå for den politiske ledelse af regionernes aktiviteter.

Et af hans argumenter for, at der ikke bør være valgte regionsråd, er følgende: ”Der er næppe mange vælgere, der har en klar holdning til, hvordan et sygehus skal drives effektivt.”

Dette argument har – efter min mening – en del mangler. For det første er det jo ikke blot tale om sygehusdrift, men om at etablere rammerne for hele sundhedsvæsenets aktiviteter. Altså såvel sygehuse som den omfattende praksissektor og hertil også rammerne for sundhedsvæsenets samspil med kommunerne og deres opgaver inden for social- og sundhedsvæsenets område. Så det drejer sig ikke blot om sygehusdrift, men om meget mere.

For det andet er der spørgsmålet om effektivitet. Jeg er helt enig i, at effektivitet i sundhedsvæsenet er en væsentlig målsætning, men når der kun nævnes effektivitet overses alt det, der ikke kan sættes på en mekanisk formel. Fx: om og hvordan vi gør en særlig indsats for de af vores medborgere, der har særlige sundhedsmæssige udfordringer, hvilke grundlæggende holdninger vil vi have, at vores personale møder sundhedsvæsenets brugere med, eller hvordan sundhedsvæsenet tilrettelægges, så borgere og brugere i såvel centrum som periferi sikres en ordentlig service.

Hvis det kun var effektivitet, der interesserede os, skulle vi jo i det hele taget ikke have demokrati, men et teknokrati.

For det tredje anfører Spliid, at et kriterium for, om demokrati er den rette form, er, at der skal være klare holdninger hos borgerne eller vælgerne. Interessant vinkel. Lad os et kort øjeblik tænke over, om borgerne eller vælgerne generelt har klare holdninger. Fx til dansk forsvarspolitik? Dansk arbejdsmarkedspolitik? Dansk mediepolitik? Dansk landbrugspolitik? Men derfor har vi jo alligevel valgt, at vi har et folketing, som vi vælger repræsentanter til. Borgerne har for mig at se mindst lige så klare holdninger til sundhedspolitik som til andre politikområder.

Spliid nævner endelig, at private sundhedsforsikringer kan være et alternativ til det nuværende folkestyre.

Det er jo rigtigt, at der er alternativer, og jeg synes det er sundt at tænke over alternativer. Personligt opfatter jeg det dog som ønskværdigt, at vi har organiseret os med demokratisk valgte råd. Det signalerer fællesskab og et fælles ansvar for sundhedsvæsenet som en vigtig funktion i samfundet.

Reklamer