Skarpe vinkler v/Peter Mandrup Jensen

Formanden for Produktivitetskommissionen, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, kom i fokus i september måned i forbindelse med, at kommissionen udgav sin 3. analyserapport. Emnet er produktivitet i den offentlige sektor.

Rapporten indeholder gode observationer og analyser – og indimellem skarpe vinkler på aktuelle emner. Jeg vil nævne tre.

For det første: ”Frygt for sanktioner og begrænsede muligheder for at overføre midler mellem årene kan mindske tilskyndelserne til og mulighederne for at investere i omkostningsbesparende og produktivitetsfremmende tiltag.”

Rapporten taler lige ind i diskussionen af, om budgetloven har nogle kedelige bivirkninger. Kommissionen gør tydeligt opmærksom på, at den ensidige rammestyring, som budgetloven er udtryk for, ikke understøtter et produktivitetsfokus og anbefaler, at der eksperimenteres med opsparings- eller låneordninger for ministerier, kommuner og regioner.

Det er godt, at der sættes en finger på det ømme punkt, at hvis rammestyringen er vores eneste gud, er der andre hensyn der lider. Fx det langsigtede perspektiv for udviklingen af produktivitet.

For det andet: Rapporten støtter arbejdet med god økonomistyring, men ”anbefaler dog, at de omtalte initiativer så vidt muligt ikke giver sig udslag i øgede dokumentationskrav over for kommuner og regioner, der fjerner fokus fra de decentrale enheders kerneopgaver og mindsker de decentrale lederes muligheder for at tilrettelægge opgaveløsningen, så ressourcerne bliver brugt bedst muligt.”

Det kan ikke siges meget mere præcist.

For det tredje: Omkring ledelse har kommissionen et budskab om behov for mere tydelig ledelse, men har også den observation, at hvor der i uddannelsen af ledere har været meget fokus på forandrings- og personaleledelse, har der til gengæld været for lidt fokus på effektivisering og optimering af den daglige drift. Det tror jeg er delvis rigtigt. I nogle af regionernes ledelsesuddannelsesprogrammer har der været et pænt fokus på styringsperspektivet – men om det har været skarpt nok kan jo drøftes.

Kommissionens 3. rapport er på knap 150 sider, men hvis man læser ss. 7-20 har man et godt indtryk af indholdet. Jeg anbefaler at kigge i rapporten – og måske særligt glædes over de skarpe vinkler.

God læsning til en våd, mørk og blæsende efterårsaften!

Reklamer