50 shades of … økonomiaftale 2014 v/Peter Mandrup Jensen

Er økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne om økonomien for 2014 en gavebod eller en omgang strambuks?

Ifølge Bjarne Corydon er aftalen udtryk for ”et historisk højt anlægsniveau”. Ifølge Astrid Krag skal man bemærke ”udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter”. Ifølge Margrethe Vestager er aftalen udtryk for ”afbureaukratisering”. Ifølge Bent Hansen var det ”ekstremt vanskelige forhandlinger”.

Og det kan jo alt sammen godt være rigtigt.

Hvis jeg skulle fremhæve tre ting – som har mere med indhold og mindre med økonomi at gøre – skal det være følgende.

For det første synes jeg udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter er en vigtig nyskabelse. Den indføres i to tempi. Første del pr. 1. september 2014 og anden del – ”den fulde ret” – pr. 1. september 2015. Det bliver en stor opgave at planlægge og organisere denne nye rettighed. Der er masser af vaner, kultur og konkret arbejdstilrettelæggelse, der skal ændres. Og der skal gennem effektiviseringer skabes det økonomiske råderum til at finansiere omlægningen.

For det andet skal vi ”fjerne automatikken i kontrolforløbene” i kræftbehandlingen. Det er et emne, der har været drøftet gennem de senere år, men hvor der nu er mere klare formuleringer om forandringer. Der skal fremover lægges vægt på ”behov og evidens”. Mellem linjerne står der så samtidigt, at der indtil nu ikke har været nok fokus på evidens. Diskussionen om kontrolforløbenes længde kan være øm, for kan vi reelt dokumentere håndfast, hvor grænsen går mellem nyttig og ikke-nyttig kontrol?

For det tredje er der i økonomiaftalen et kort afsnit om hospitalernes akutmodtagelser. Det signaleres tydeligt, at regionerne skal rette ind i forhold til fælles modeller for fx triagering, uddannelse og kvalitetsstyring. Det bliver interessant at se, hvordan det kan ske i en god proces, hvor der bliver en rimelig balance mellem den centralistiske tilgang og det helt nødvendige behov for tilpasning til faktiske, fysiske forhold, som jo ikke er ens.

Det var tre ting på den mere indholdsmæssige side.

Omkring økonomi blot den bemærkning, at vi i 2014 i runde tal skal producere 2½ pct. mere behandling på hospitalerne for ½ pct. mere økonomi. Det vil – fortsat – fordre god ledelse med stærkt fokus på en bæredygtig udvikling af produktiviteten.

Reklamer