Haves: uærlighed. Ønskes: ærlighed v/Peter Mandrup Jensen

Filosof og direktør i Vestas, Morten Albæk, havde et indlæg på en lederkonference, hvor hans hovedbudskab var, at vi mangler ærlighed. Ikke specielt i sundhedsvæsenet, men helt generelt i samfundet.

Det er desværre blevet et generelt træk ved vores samfund, siger Morten Albæk. Vi gør det til en dyd ikke at erkende og tale om tingene, som de er, og dermed bliver vi direkte uærlige i vores privat- og /eller arbejdsliv.

Det passer på nogle punkter med mine egne observationer. Nogle gange har vi ”verdens bedste folkeskole”, andre gange er det hele ad H til. Nogle gange har vi ”verdens bedste sundhedsvæsen”, andre gange er sundhedsvæsenet livsfarligt.

Vores folkesjæl er labil. Realitetssans og ærlighed er ikke i alle sammenhænge i høj kurs.

Men hvad har Morten Albæks tanker så med ledelse i sundhedsvæsenet at gøre? For mig at se kunne det lede frem følgende overvejelse:

Selv om vi alle sammen er for ærlighed, er den mere direkte form for ærlighed, som karakteriseres ved at kunne drøfte vanskeligheder, problemer eller udfordringer på en direkte og ikke-indpakket måde, en mangelvare. Også for ledere.

Dette grænser nok op til emnet konfliktskyhed. På den ene side er danskere i international sammenligning et ganske direkte folkefærd, på den anden side synes jeg, at vi tit oplever konfliktskyhed, og det er vel også er en form for uærlighed?

Så lidt mere direkthed – baseret på mere ærlighed – kunne derfor være en overvejelse værd i vores ledelsesarbejde. Direkthed skal ikke forveksles med ufølsomhed, grovhed eller manglende ønske om dialog om arbejdspladsens opgaver eller samarbejdet på arbejdspladsen. Eller med mangel på respekt og omsorg.

Og ærlighed varer længst, siger man for øvrigt.

Måske skal vi starte nu?

Reklamer